Tadasu Saiki

Tadasu Saiki

—Polítiques de salut i diplomàcia internacional.—   Japó va iniciar el seu procés de desenvolupament industrial durant els Períodes Meiji i Taisho (1868-1926). En aquesta etapa, el beriberi, la tuberculosi i les deficiències nutricionals eren...
Dieta i racionament

Dieta i racionament

—La importància de l’alimentació en temps de crisi.—   Durant la primera meitat del segle XX, dues guerres mundials, la guerra d’Espanya i la Gran Depressió van provocar un context de crisi en què nutrició i salut van passar a primer pla de...
Biopolítica i poder mèdic

Biopolítica i poder mèdic

—El desenvolupament de la indústria sanitària i les noves tecnologies ha tingut conseqüències diverses en la lluita contra les malalties durant el segle XX.—   L’impacte de la indústria sanitària i de les tecnologies associades a la salut ha...
Els hospitals i les especialitats mèdiques

Els hospitals i les especialitats mèdiques

—La revolució tecnològica en la medicina del segle XX.—   Des de finals del segle XIX una sèrie de factors van impulsar un creixent procés d’especialització dins de les professions sanitàries. El tradicional metge de capçalera, capaç de resoldre...
Ludwik Rajchman i Walter Cannon

Ludwik Rajchman i Walter Cannon

—Dos protagonistes de la sanitat internacional i de l’humanitarisme mèdic en els anys de la II Guerra Mundial.—   La generació de metges que va exercir la seua professió durant el període d’entreguerres (1914-1945) va mostrar una especial...
Els llocs de l’acció sanitària

Els llocs de l’acció sanitària

—Els canvis de l’organització sanitària a Espanya durant el segle XX i les transformacions en l’àmbit internacional.—   Durant la primera meitat del segle XX, l’organització sanitària a Espanya es dedicà a la prevenció de les malalties dominants, que...