Portal de fonts

Fonts per a la història i la comunicació de la ciència, per Antonio García Belmar (IILP-UA)

Eines per a la cerca d’informació en història i comunicació de la ciència.

Com cercar informació?

Fonts primàries i secundàries, per Antonio García Belmar (IILP-UA)

Les fonts només parlen quan hom sap interrogar-les.

Buscar bibliografia secundària, per Antonio García Belmar (IILP-UA)

Els treballs d’història de la ciència apareixen en una àmplia varietat de publicacions que resulta complicat recuperar.

La terra promesa del món digital, per Marco Beretta (Università di Bologna)

Entre l’esperança i la desil·lusió, l’edició digital no ha pogut substituir la qualitat del treball històric de recerca realitzada en arxius, biblioteques i museus.

Manuals (I): Relats amb una llarga tradició, per José Ramón Bertomeu Sánchez (IILP-UV)

Hi ha manuals d’història de la ciència, la tecnologia i la medicina fa més de dos segles. Els seus continguts i estructura han canviat segons les tendències historiogràfiques, també als darrers anys.

Manuals (II): Nous relats per al segle XXI, per José Ramón Bertomeu Sánchez (IILP-UV)

Els manuals de les primeres dècades del segle XXI han integrat les noves tendències historiogràfiques mitjançant diverses estratègies narratives.