Portal de fonts

Fonts per a la història i la comunicació de la ciència, per Antonio García Belmar (IILP-UA)

Eines per a la cerca d’informació en història i comunicació de la ciència.

Com cercar informació?

Fonts primàries i secundàries, per Antonio García Belmar (IILP-UA)

Les fonts només parlen quan hom sap interrogar-les.

Buscar bibliografia secundària, per Antonio García Belmar (IILP-UA)

Els treballs d’història de la ciència apareixen en una àmplia varietat de publicacions que resulta complicat recuperar.