Presentació: Un recorregut cronològic

Presentació: Un recorregut cronològic

—Sabers en acció: Noves formes de pensar la ciència, la tecnologia i la medicina.—   El projecte Sabers en acció ofereix un recorregut històric per la ciència, la tecnologia i la medicina. És un projecte col·laboratiu d’humanitats digitals que...
El naixement de la indústria de precisió

El naixement de la indústria de precisió

—La cultura material de la ciència es va transformar substancialment al segle XIX i va aparèixer la nova indústria de producció d’instruments per a la investigació i la docència.—   La cultura material de la ciència, en particular els...
Dones de ciència al segle XIX

Dones de ciència al segle XIX

—El nou context del segle XIX va produir noves barreres per a l’accés de les dones a la ciència. Malgrat això, les seues contribucions van continuar sent molt rellevants en moltes àrees.—   Un dels textos en què William Whewell va defensar la...
Classificar i disciplinar: l’ordre dels elements químics

Classificar i disciplinar: l’ordre dels elements químics

—La taula periòdica, un producte de la creativitat col·lectiva de les aules de ciències del segle XIX.—   El sistema periòdic és una de les icones més populars de la química contemporània. Es tracta d’una classificació dels elements que, a...
Ciència a les aules

Ciència a les aules

—Un recorregut per l’ensenyament de les ciències experimentals i la formació de les elits.—   No hi ha cap disciplina científica que es pree que no tinga, si més no, un pare fundador. La química en té dos. El pare de la química moderna, Antoine...
William Whewell i la ciència com a professió

William Whewell i la ciència com a professió

—La ciència  va sorgir com a professió al segle XIX, alhora que es consolidava una estructura de disciplines i especialitats.—   William Whewell (1794-1866) va desenvolupar una singular carrera acadèmica durant la primera meitat del segle XIX. Era...