El Déu de Newton

El Déu de Newton

—La importància de la religió en el pensament del pare de la ciència moderna.—   Més enllà del mite de la revolució científica, la figura d’Isaac Newton (1642-1727) és reconeguda com una de les més destacades i influents de tots els temps. No...
La ciència contemporània

La ciència contemporània

—La transformació del règim de producció de sabers i la història com a eina per a reflexionar sobre el present i el futur de les ciències.—   La història de la ciència és una branca de la historiografia relativament jove, però amb una àmplia i variada...
Frank Oppenheimer

Frank Oppenheimer

—De la física i el compromís polític a una nova concepció del que ha de ser un museu de ciència.—   La història de la ciència del segle XX està farcida de físics convertits en autèntics herois culturals. Els seus treballs i contribucions, no obstant...
El ciclotró

El ciclotró

—Un objectiu fonamental de la física del segle XX va ser posar partícules subatòmiques a fer voltes i voltes cada vegada més ràpid.—   Un dels instruments fonamentals per a investigar en l’àmbit de la física atòmica i nuclear és el ciclotró. Un...
Les instal·lacions militars

Les instal·lacions militars

—Investigar per a guanyar la guerra: el conflicte armat com a estímul per al desenvolupament de la ciència i la tecnologia.—   Des dels orígens de la humanitat, la guerra ha sigut un dels principals estímuls per al desenvolupament de la ciència i la...
La megaciència

La megaciència

—Definició, característiques i exemples de la denominada «Big Science».—   Els estudis històrics sobre ciència, medicina i tecnologia mostren la manera en què l’activitat científica i tecnològica s’ha anat transformant al llarg del  temps. Per...