La megaciència

La megaciència

—Definició, característiques i exemples de la denominada «Big Science».—   Els estudis històrics sobre ciència, medicina i tecnologia mostren la manera en què l’activitat científica i tecnològica s’ha anat transformant al llarg del  temps. Per...