Ludwik Rajchman i Walter Cannon

Ludwik Rajchman i Walter Cannon

—Dos protagonistes de la sanitat internacional i de l’humanitarisme mèdic en els anys de la II Guerra Mundial.—   La generació de metges que va exercir la seua professió durant el període d’entreguerres (1914-1945) va mostrar una especial...