Els llocs de l’acció sanitària

Els llocs de l’acció sanitària

—Els canvis de l’organització sanitària a Espanya durant el segle XX i les transformacions en l’àmbit internacional.—   Durant la primera meitat del segle XX, l’organització sanitària a Espanya es dedicà a la prevenció de les malalties dominants, que...