Un gen, un enzim

Un gen, un enzim

—Una introducció crítica i desmitificadora a la història de la biologia molecular.—   En l’àmbit de les ciències de la vida, el segle XX se sol caracteritzar com l’escenari d’un procés de molecularització. Aquest procés s’ha...