“Bales màgiques”

“Bales màgiques”

—Com aprendre a apuntar en un sentit químic.—   El descobriment que microorganismes específics eren responsables de les malalties infeccioses, va portar a la cerca de substàncies terapèutiques per eliminar-los. Es va utilitzar la seroteràpia,...