Els hospitals i les especialitats mèdiques

Els hospitals i les especialitats mèdiques

—La revolució tecnològica en la medicina del segle XX.—   Des de finals del segle XIX una sèrie de factors van impulsar un creixent procés d’especialització dins de les professions sanitàries. El tradicional metge de capçalera, capaç de resoldre...
El naixement de la indústria de precisió

El naixement de la indústria de precisió

—La cultura material de la ciència es va transformar substancialment al segle XIX i va aparèixer la nova indústria de producció d’instruments per a la investigació i la docència.—   La cultura material de la ciència, en particular els...