Els llocs de l’acció sanitària

Els llocs de l’acció sanitària

—Els canvis de l’organització sanitària a Espanya durant el segle XX i les transformacions en l’àmbit internacional.—   Durant la primera meitat del segle XX, l’organització sanitària a Espanya es dedicà a la prevenció de les malalties dominants, que...
L’economia política de la salut

L’economia política de la salut

—Les dimensions psicològiques, socials i polítiques de les malalties.—   “La salut és quelcom més que l’absència de malaltia: la paraula salut implica una cosa positiva, és a dir, el benestar físic, mental i moral. Aquesta és la meta a què hem...