Epidèmies i tecnologies

Epidèmies i tecnologies

—Els pulmons d’acer i les unitats de malalts crítics entren als espais hospitalaris i a la vivència occidental de la malaltia.—   La historiografia de les tecnologies mèdiques ha patit en les dues últimes dècades una important renovació. Més enllà de...
La megaciència

La megaciència

—Definició, característiques i exemples de la denominada «Big Science».—   Els estudis històrics sobre ciència, medicina i tecnologia mostren la manera en què l’activitat científica i tecnològica s’ha anat transformant al llarg del  temps. Per...