El congrés d’Asilomar

El congrés d’Asilomar

—Controvèrsies i interessos en un episodi clau de la història de la biologia i l’enginyeria genètica.—   Amb l’inici de la dècada de 1970, la biologia molecular entra en una nova etapa en desenvolupar-se les tècniques de recombinació del...