Vendre salut

Vendre salut

—La publicitat farmacèutica a Espanya.—   El medicament no ha estat mai aliè al món publicitari. Almenys des del Renaixement van ser freqüents, tant a l’àmbit mediterrani com al centreeuropeu, la presència de pintures, escultures, guions, escuts i...