Aquella familiar pudor de gas

Aquella familiar pudor de gas

—L’obsessió humana pels combustibles fòssils durant el segle XX.—   La història del segle XX ha estat marcada per una expansió sense precedents de l’ús de combustibles fòssils: primer el carbó, després el petroli i el gas. En l’actualitat continua...