Materialisme

Materialisme

—La cultura material de la ciència salvarà la història de la ciència passant per la museologia científica i la història social de la tecnologia.—   Hem atorgat massa poder al llenguatge. El gir lingüístic, el gir semiòtic, el gir interpretatiu, el gir...
Energia i treball: una faula moderna

Energia i treball: una faula moderna

—Historitzar l’energia com a lògica de dominació ajuda a desnaturalitzar la connexió entre energia i treball.—   El poder dels combustibles fòssils es pot combatre en molts fronts, des de la reivindicació de la justícia ambiental en els moviments...
Aquella familiar pudor de gas

Aquella familiar pudor de gas

—L’obsessió humana pels combustibles fòssils durant el segle XX.—   La història del segle XX ha estat marcada per una expansió sense precedents de l’ús de combustibles fòssils: primer el carbó, després el petroli i el gas. En l’actualitat continua...
El congrés d’Asilomar

El congrés d’Asilomar

—Controvèrsies i interessos en un episodi clau de la història de la biologia i l’enginyeria genètica.—   Amb l’inici de la dècada de 1970, la biologia molecular entra en una nova etapa en desenvolupar-se les tècniques de recombinació del...