Els hospitals i les especialitats mèdiques

Els hospitals i les especialitats mèdiques

—La revolució tecnològica en la medicina del segle XX.—   Des de finals del segle XIX una sèrie de factors van impulsar un creixent procés d’especialització dins de les professions sanitàries. El tradicional metge de capçalera, capaç de resoldre...
Els llocs de l’acció sanitària

Els llocs de l’acció sanitària

—Els canvis de l’organització sanitària a Espanya durant el segle XX i les transformacions en l’àmbit internacional.—   Durant la primera meitat del segle XX, l’organització sanitària a Espanya es dedicà a la prevenció de les malalties dominants, que...
Obrir cadàvers, un experiment singular

Obrir cadàvers, un experiment singular

—Nascuda a la fi del segle XIII, la dissecció anatòmica va passar de ser una raresa esporàdica a constituir una pràctica experimental estesa substancial de la cultura científica de la ciència occidental.—   L’obertura d’un cadàver per...