El densímetre

El densímetre

—Un instrument controvertit en l’establiment d’estàndards de qualitat per als aliments.—   Les adulteracions d’aliments es van fer molt habituals en les societats industrials de finals del segle XIX i principis del segle XX....