El medicament escrit

El medicament escrit

—Els textos per a l’aprenentatge i la gestió del món del medicament a l’inici del sistema mèdic actual.—   La doctrina mèdica hipocraticogalènica, o galenisme, vigent al món occidental des de l’antiguitat grecoromana fins al segle XIX,...
El taller de l’apotecari i de l’alquimista

El taller de l’apotecari i de l’alquimista

—Llocs on es van dur a terme processos de transformació de matèries primeres en un gran nombre de productes de consum.— Els apotecaris eren un tipus d’artesans fonamentals i molt reconeguts en temps medievals. Durant un nombre variable d’anys s’ensinistraven en els...