La utopia d’un llenguatge “científic”

La utopia d’un llenguatge “científic”

—La pèrdua de precisió, de neutralitat o de qualsevol altra suposada característica del llenguatge de la ciència és més freqüent del que es creu i del que hauria de ser.—   El missatge científic sol relacionar-se amb la funció representativa del...