Energia i treball: una faula moderna

Energia i treball: una faula moderna

—Historitzar l’energia com a lògica de dominació ajuda a desnaturalitzar la connexió entre energia i treball.—   El poder dels combustibles fòssils es pot combatre en molts fronts, des de la reivindicació de la justícia ambiental en els moviments...
Agricultura, administració i violència

Agricultura, administració i violència

—La gestió del treball a les plantacions colonials i els nexes entre imperialisme, capitalisme, tecnologia i raça.—   Els relats més comuns sobre el canvi de models de gestió als espais productius se centren en les fàbriques. A finals del segle XIX,...