Materialisme

Materialisme

—La cultura material de la ciència salvarà la història de la ciència passant per la museologia científica i la història social de la tecnologia.—   Hem atorgat massa poder al llenguatge. El gir lingüístic, el gir semiòtic, el gir interpretatiu, el gir...
Màquines i instruments

Màquines i instruments

—L’impacte de la tècnica i la cultura material de les ciències fisicoquímiques en la producció del coneixement científic.—   Sentia respecte pel carbó, pel ferro perfilat, per les matèries primeres adormides i per tots els productes semi-facturats;...
Materialitat

Materialitat

—Llegir artefactes, recrear pràctiques i manipular objectes per comprendre la ciència.—   —No la sents? —va fer broma Wyndam-Matson—. La historicitat?   —Què és això?   — Valor històric. […] Un d’aquests té historicitat, molta....
Nació

Nació

—La nació segueix sent una unitat de destí en allò local per a l’activitat científica i la mentalitat de l’historiador.—   Potser no és gaire afalagador per al nostre orgull nacional pensar que, si bé en el seu conjunt la nostra literatura no és...
Ciutat

Ciutat

—Entre la utopia i el no-lloc, la ciutat exerceix diversos papers com a motor de la història de la ciència, la tècnica i la medicina i com a cruïlla d’escales geohistòriques.—   […] amb l’expressió «ciutat» o «urbà» estem al·ludint a vàries...