Sabers d’un món globalitzat

Sabers d’un món globalitzat

—La primera globalització va començar amb la creació dels imperis colonials ibèrics: el forçat contacte intercultural va tenir conseqüències determinants per a la producció d’un coneixement mestís sobre la natura.—   L’espai geogràfic...
Saber en circulació: cartes, llibres i revistes

Saber en circulació: cartes, llibres i revistes

—Llibres, cartes i les primeres revistes científiques van ser els suports materials de la circulació del saber entre les elits europees i colonials partícips de la República de les Lletres.—   Encara que no d’una manera immediata i, per...
Obrir cadàvers, un experiment singular

Obrir cadàvers, un experiment singular

—Nascuda a la fi del segle XIII, la dissecció anatòmica va passar de ser una raresa esporàdica a constituir una pràctica experimental estesa substancial de la cultura científica de la ciència occidental.—   L’obertura d’un cadàver per...
Ulisse Aldrovandi, col·leccionista

Ulisse Aldrovandi, col·leccionista

—L’obsessió d’un col·leccionista va contribuir a crear una xarxa d’intercanvi i circulació de coneixement científic sobre la natura i les seues produccions.—   Ulisse Aldrovandi va ser un dels més coneguts naturalistes de la segona meitat...
La natura al gabinet

La natura al gabinet

—La passió per col·leccionar meravelles de la natura va desembocar en la creació d’un espai fonamental per entendre la ciència dels segles XVI i XVII: el gabinet de curiositats.—   La passió pel col·leccionisme que es va desfermar a les corts del...
Va haver-hi una revolució científica?

Va haver-hi una revolució científica?

—La història de la ciència del segle XX va inventar una “revolució científica” dels segles XVI i XVII per dotar-se d’un passat prestigiós.—   La revolució científica dels segles XVI i XVII és una invenció dels historiadors de les...