Presentació: Un recorregut cronològic

Presentació: Un recorregut cronològic

—Sabers en acció: Noves formes de pensar la ciència, la tecnologia i la medicina.—   El projecte Sabers en acció ofereix un recorregut històric per la ciència, la tecnologia i la medicina. És un projecte col·laboratiu d’humanitats digitals que...
La ciència contemporània

La ciència contemporània

—La transformació del règim de producció de sabers i la història com a eina per a reflexionar sobre el present i el futur de les ciències.—   La història de la ciència és una branca de la historiografia relativament jove, però amb una àmplia i variada...
Frank Oppenheimer

Frank Oppenheimer

—De la física i el compromís polític a una nova concepció del que ha de ser un museu de ciència.—   La història de la ciència del segle XX està farcida de físics convertits en autèntics herois culturals. Els seus treballs i contribucions, no obstant...
El ciclotró

El ciclotró

—Un objectiu fonamental de la física del segle XX va ser posar partícules subatòmiques a fer voltes i voltes cada vegada més ràpid.—   Un dels instruments fonamentals per a investigar en l’àmbit de la física atòmica i nuclear és el ciclotró. Un...
Les instal·lacions militars

Les instal·lacions militars

—Investigar per a guanyar la guerra: el conflicte armat com a estímul per al desenvolupament de la ciència i la tecnologia.—   Des dels orígens de la humanitat, la guerra ha sigut un dels principals estímuls per al desenvolupament de la ciència i la...
La megaciència

La megaciència

—Definició, característiques i exemples de la denominada «Big Science».—   Els estudis històrics sobre ciència, medicina i tecnologia mostren la manera en què l’activitat científica i tecnològica s’ha anat transformant al llarg del  temps. Per...
Biopolítica i poder mèdic

Biopolítica i poder mèdic

—El desenvolupament de la indústria sanitària i les noves tecnologies ha tingut conseqüències diverses en la lluita contra les malalties durant el segle XX.—   L’impacte de la indústria sanitària i de les tecnologies associades a la salut ha...
Els hospitals i les especialitats mèdiques

Els hospitals i les especialitats mèdiques

—La revolució tecnològica en la medicina del segle XX.—   Des de finals del segle XIX una sèrie de factors van impulsar un creixent procés d’especialització dins de les professions sanitàries. El tradicional metge de capçalera, capaç de resoldre...
Ludwik Rajchman i Walter Cannon

Ludwik Rajchman i Walter Cannon

—Dos protagonistes de la sanitat internacional i de l’humanitarisme mèdic en els anys de la II Guerra Mundial.—   La generació de metges que va exercir la seua professió durant el període d’entreguerres (1914-1945) va mostrar una especial...
Els llocs de l’acció sanitària

Els llocs de l’acció sanitària

—Els canvis de l’organització sanitària a Espanya durant el segle XX i les transformacions en l’àmbit internacional.—   Durant la primera meitat del segle XX, l’organització sanitària a Espanya es dedicà a la prevenció de les malalties dominants, que...